Empresa
 Octavio Castro Cagiao 

Nome Funeraria Castro.
 

Enderezo  Nelle, 4 15578
 
Poboación  Narón
 
Província  A CORUÑA
 
Teléfono  981383448
 
Especialidade