Empresa
 celso zorrilla vazquez 

Nome Serfune.
 

Enderezo  quintela de leirado 32814
 
Poboación  Quntela de Leirado
 
Província  OURENSE
 
Teléfono  696985453
 
Especialidade  servicios funerarios